Tarihçe

TÜRKİYE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER VAKFI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkezi Sicil No : 6079

Tescil Tarihi                                                   : 01/03/2016

Kuruluş Mahkeme Karar Tarihi                    : 12/02/2016

Kuruluş Mahkeme Esas/Karar No                : 2016-44

Kuruluşun Yayımlandığı Resmi Gazete        : 10/03/2016-29649

Vakıf Adresi                                                   : Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. No:2/1-2         Çankaya-ANKARA

 

Kurucuların çoğunluğu gazi veya şehit yakını olan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı 2016 yılı Mart ayında ANKARA’da kurulmuştur.

Vakfımızın amacı; vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız ve aileleri ile şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek olabilmek, ülkemizin eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktır.

Vakfımızın ŞIRNAK, KIRIKKALE, ANKARA Haymana ve BURSA İnegöl Temsilcilikleri 2017 yılında açılarak faaliyete başlamıştır.   “Yönetim Kurulu” tarafından uygun görülecek diğer il ve/veya ilçeler ile yurt dışında Şube veya Temsilciliklerin açılması da planlanmaktadır.

 

TÜRKİYE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER VAKFININ AMAÇLARI

 

 • Ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmek üzere her seviyede okul, üniversite ve buna gazi akademik bilimler fakültesi, enstitüler ve araştırma merkezleri kurmak
 • Ülkemizin sağlık konularında seviyesini ve becerilerini yükseltmek, bu amaçla hastaneler kurmak, Gazilerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak araştırmalar yapmak
 • Yurt içinde veya yurt dışında savaşa fiilen katılmış olan savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin savaş ve askerliğe ait anılarını yaşatmak
 • Şehit ailelerinin, Gazilerimizin ve dul eşlerinin tanışmalarını temin ve Dayanışmalarını güçlendirmek, sosyal, ekonomik, kültürel ve manevi ihtiyaçların karşılanması ve toplumda hak ettikleri saygı ve sevginin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak
 • Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile Cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede Şehit veya Gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatmak, tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakârlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda faaliyette bulunmak
 • Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı kalarak milletimizin ülkesi, devleti, tarihi ve inançları ile beslenen milli kültürü ile sonsuza dek varlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak
 • Vakıf amaçlarına uygun olarak seminerler, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri, organizasyonlar, etkinlikler, davetler, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, benzer organizasyonlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak
 • Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için Avrupa Birliği projelerinden istifade etmek, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşların desteklerinden faydalanmak
 • Vakıf amaçlarına uygun olarak her türlü nakdi ve yani yardımları almak, karşılıklı ya da karşılıksız burslar vermek, sağlık ve sosyal amaçlı yardımlarda bulunmak
 • Okul, yurt, kütüphane, kurs, aşevi, huzurevi, sosyal tesis, spor tesisi gibi tesisler kurup işletmek
 • Vakıf amaçları doğrultusunda rapor, araştırma, inceleme, derleme, çeviri, film, müzik ve bilimsel çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel medyada gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, internet ortamlı yayınlar yapmak
 • Yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunan dernek, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak, ayni, nakdi yardım almak
 • Engelli bireyler, kronik hastalar, madde bağımlıları, kimsesizler, yaşlılar, düşkünler ve emekliler için sağlıklı yaşam evleri, tıp merkezleri, hastaneler, tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, sığınma ve bakım evleri kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, işletmek, satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek
 • Şehit aileleri ve gazi ve yakınları için tedavi olanakları sağlamak amacıyla medikal ürünler ve her tür ilaç tasarlamak veya var olan ürünlerin yutr içi veya yurt dışı tedarikini sağlamak veya üretimi için sanayi kuruluşu kurmak
 • İlgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak girişimcilik projeleri gerçekleştirip, şehit ve gazi ailelerine iş imkânı sağlamak ve diğer sektörlerde aynı amaç doğrultusunda mevcut çalışmaları sürdürmek
 • Vakfın amacıyla ilgili konularda sosyolojik araştırmalar yapmak ve bu konularda görüş beyan etmek ve bilgilendirme yapmaktır.