Misyon ve Vizyon

MİSYON

2016 yılında Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı olarak kurulan teşkilatımız, amacına uygun olarak, şehit yakınları ve gazilerimizin öncelikle eğitim, sağlık ve istihdam olmak üzere her türlü gereksinimlerini karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı kalıcı çözümler üretmeyi misyon edinen bir kuruluştur.

VİZYON

Atatürk ilkeleri çerçevesinde, mesleki uzmanlık, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik, güvenirlilik ve kalite standartları esaslarını benimseyerek verimli projeler üreterek, bu projeleri vakıf yönetmeliğine ve temel ilkelerimize uygun şekilde hayata geçirmek, üyelerine hızlı ve adil şekilde yardımda bulunulmasını sağlamak, üyeler ve vakıf arasında en etkin iletişim ve bilgi ağını oluşturarak gerekli ihtiyaçlara en kalıcı şekilde cevap vermektir.

TEMEL İLKELERİMİZ

 • Atatürk ilkelerini kendine kılavuz edinmiş, yurttaşlık bilincine sahip, nitelikli bireylerin yetiştirilmesini sağlamak.
 • Üye menfaatini temel alan çalışma stratejisi ile en verimli sosyal yardımlaşma projelerini  gerçekleştirmek.
 • Şehit ve Gazi ailelerinin sağlık ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak.
 • Şehit ve Gazi ailelerinin eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak.
 • Şehit ve Gazi ailelerine istihdam sağlamak.
 • Üyeler ve vakıf arasında manevi bir köprü kurarak sinerji yaratmak.
 • Planlanacak sosyal faaliyet projeleri sayesinde moral ve motivasyon yükseltmek.
 • Maksimum özveri ile güvenirliliği ve üyelerin yaşam standardını en üst düzeye çıkarmak.
 • Atamızın “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” prensibi ile hareket ederek önce ülkemizde sonra tüm dünyada barışa katkı sağlamak.
 • Mesleki uzmanlık, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik, güvenirlik esaslarını benimsemek.
 • Vakfın yeni projelerini devam ettirebilmek için sürekli ve sürdürülebilir finans kaynakları sağlamak.
 • Temel etik ve ahlak kurallarını öncelikli olarak uygulamak.
 • Sorumluluk alma yetisine sahip,  gerektiğinde inisiyatif alan ve tüm bu görevleri kalben ve vicdanen yerine getirecek ekip ruhu ile çalışmak.
 • Uluslararası standartlara uygun yönetim anlayışı ile öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.
 • Etkin yönetim anlayışı ile insana değer veren sürekli sürdürülebilir mükemmellik seviyesini sürekli kılmak.
 • Çağın gerektirdiği tüm yeni gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerden en verimli şekilde yararlanmak.
 • Mükemmeliyetçilik duygusuyla en kısa sürede en iyisini başarmak ve bu başarıyı baki kılmak.