Kanunlar

HAKLAR

  • AÇIKLAMALAR
  • Bu bölümde yer alan bilgiler, mevzuat hükümleri göz önüne alınarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
  • Hak sahipliği; hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak işlemlerde burada sunulan metinler yerine ilgili mevzuat hükümlerine başvurulacaktır.
  • Bu bölümde belirtilen hakların kullanımına ilişkin usul ve esaslar (başvuru makamı, başvuru süresi, gerekli belgeler vb.) zaman içerisinde değişiklik gösterebildiğinden, hakkın kullandırılmasından sorumlu kurum veya kuruluş nezdinde teyit edilmelidir.

 

  • ŞEHİT YAKINLARINA SAĞLANAN HAKLAR
  • GAZİ, MALUL VE YAKINLARINA SAĞLANAN HAKLAR